Mode I Största Allmänhet

LK New Fashion.se


LK New Fashion

35

Låt Oss Resonera Tillsammans Om Det Är Okej Med Er

Vad är värdet av att tänka tillsammans och komma fram till förståelser som strävar efter balans i hur man ser på saker och ting som har med mode att göra? Det kan ha ett högt värde för att veta hur mode påverkar oss på både ett bra och ett dåligt sätt.


7

26
Något Att Ägna Tankemöda Om Och Vidareutveckla Som Ämne Och Kanske Till Och Med Som Ett Tema Över Tiden?

28

17

34

16-somewhat-edited
Om du är eller vill bli modeskapare så kan man tänka sig att du bryr dig om varför du modeskapar eller vill modeskapa. Hur kommer det att påverka modeval att man får en bra kontakt med det som motiverar den eller den modeskaparen. Det blir som att man är med på vad som driver den eller den modeskaparen att framföra eller tycka om den eller den frågan eller mode överlag. Så vad vill man påstå att man är med på för tåg av åsikter och känslor beroende på ens modeval? Kan en modeskapare säga något i still med: ” Köp inte mina kreationer om du inte är sugen på att vara med på att förbättra miljön eller klimatet!” Kommer det att få andra att vilja vara med och påstå detsamma som mode konsumenter eller förmedlare? 

LK New Fashion 2020